BuitenGewoon Talent biedt kleinschalige en persoonlijke begeleidingen voor hoogbegaafde en/of hooggevoelige kinderen en jongeren. Hoogbegaafdheid wordt de laatste jaren steeds meer erkend en geaccepteerd. Toch hebben de meeste mensen nog een verkeerd beeld bij hoogbegaafdheid waardoor een kind of jongere niet de juiste begeleiding krijgt of (h)erkend wordt.

Hoogbegaafden hebben van jongs af aan een ontwikkelingsvoorsprong. De aangeboren nieuwsgierigheid en het talent om snel verbanden te zien en creatieve oplossingen te vinden voor problemen (het ‘out of the box’ denken) zorgen ervoor dat de ontwikkeling in eigen omgeving spelenderwijs en buitengewoon snel gaat.
Als de schoolloopbaan begint, kan dit al vrij snel tot problemen leiden. School blijkt niet het beloofde walhalla van kennis dat je kind verwachtte.. Verveling, je tempo moeten aanpassen aan langzamere leerlingen, nooit hebben geleerd om door te zetten als het wél moeilijk wordt en weinig aansluiting met leeftijdsgenootjes zorgen dan vaak voor problemen op school. Gevolg kan zijn dat je kind zijn hakken in het zand zet of zich juist compleet gaat aanpassen aan de situatie, wat beide niet wenselijk is.
Naast hun cognitieve talent, hebben alle hoogbegaafden in meer of minder mate enkele specifieke karakterkenmerken (T. Kieboom, 2009):

  • Hooggevoeligheid
  • Perfectionisme
  • Kritische instelling
  • Groot rechtvaardigheidsgevoel

Door deze karakterkenmerken, hun diepe bewustzijn en gevoelswereld ervaren ze het leven anders dan de meeste leeftijdsgenoten, en dat is niet altijd makkelijk!
Het gevolg hiervan kan zijn dat je kind niet lekker in zijn vel zit, ongewenst gedrag vertoont, zijn/haar talent niet ontplooit of zelfs compleet vastloopt in het dagelijks leven en/of in het onderwijs. Wanneer u hulp of informatie zoekt, biedt BuitenGewoon Talent verschillende vormen van begeleiding aan. Van kortdurend en gericht op een enkelvoudig vraagstuk, tot een intensiever traject voor de diepere problemen.

Is uw kind niet (hoog)begaafd maar wel hooggevoelig, ook dan kan BuitenGewoon Talent hulp en begeleiding bieden om je eigen mooie(!) persoonlijkheid te (h)erkennen en mee om te leren gaan. Zodat de wereld vol prikkels en uitdagingen vol vertrouwen tegemoet getreden kan worden.

Zijn er vragen of opmerkingen neem dan gerust contact op via de contactpagina.