BuitenGewoon kleuter!

 

Als je kleuter een ontwikkelingsvoorsprong heeft en naar school gaat, zal het onderwijsaanbod vaak onder zijn kunnen worden aangeboden. Veel scholen zijn bang een kind te overvragen en kiezen voor de veilige weg. Vaak willen ze eerst met eigen ogen zien of het kind daadwerkelijk presteert zoals de ouders dat beweren. Helaas is het bekend dat een bovengemiddeld slimme kleuter zich binnen een week naadloos aanpast aan het niveau van de rest van de groep en dus niet vaak laat zien wat het daadwerkelijk kan. Maar ondervragen is niet wenselijk. Een kind kan geruisloos in de schaal van onderpresteren glijden, wat vroeg of laat voor problemen gaat zorgen in welzijn en zelfbeeld. Voorkomen is beter dan genezen! Ook is het voor een kleuter heel fijn en belangrijk om eens te zien dat er kinderen zijn die dezelfde humor en denkwijze hebben. Die van dezelfde onderwerpen houden en waar je op je eigen niveau mee kan spelen. Maar ook om te ervaren hoe het is als iets niet in een keer lukt…

Elke bijeenkomst heeft een vast programma en ritme.

Voor wie: kleuters van 4 tot 6 jaar met een (grote) ontwikkelingvoorsprong. Minimaal 3 en maximaal 8 kleuters.

Wanneer: 8 bijeenkomsten, op de woensdagochtend van 10:00 uur tot 12:00 uur.

Wat: thematische bijeenkomsten met aandacht voor (uitdagend) spel, sociale omgang, mindset, ontspanning, filosoferen, wetenschap en techniek, constructie, enz. Daarbij wordt rekening gehouden met de nieuwsgierigheid en bewegelijkheid van jonge kinderen.

Kosten: € 242,- (incl. 21% BTW, intakegesprek en indien gewenst een verslag/advies voor school)
De startdatum voor de eerstvolgende BuitenGewoon Kleuter! is rond maart 2016.

IMG_1038