Intensieve begeleidingen

 

Soms is een kortdurende begeleiding niet voldoende en gaan de problemen dieper. Hiervoor heb ik de intensieve begeleiding ontwikkeld. Een actieve individuele therapeutische begeleiding beschikbaar voor kinderen en jong volwassenen. De intensieve begeleiding is een langer en intensiever traject. De bijeenkomsten duren meestal meerdere uren per keer. Per situatie wordt een plan op maat gemaakt. Vanwege de uiteenlopende hulpvragen en leeftijdscategorieën is onderstaande informatie algemeen.
De basis van de begeleiding is dat we eerst een positieve time-out situatie creëren om het welzijn van het kind te optimaliseren en rust en ruimte te scheppen. Vanuit deze time-out situatie wordt op eigen tempo en manier toegewerkt naar een gelukkige en actieve deelname aan het leven. Dit vindt plaats in de praktijkruimte, maar vooral in de naastgelegen werkplaats en de buitenlucht.

Doelgroepen voor wie de begeleiding geschikt is:                                                                                                        

     Hoogbegaafde kinderen/jongeren met:

    • (existentiële) depressieve gevoelens of burn-out klachten
    • (grote) hooggevoeligheid
    • druk en/of onaangepast gedrag
    • motivatiegebrek, schoolweigering, dropouts

 

Doelstellingen van deze begeleidingen zijn:                                                                                                                

  • ontlasten/ontspannen                                                                                                                                                  IMG_0882
  • zelfkennis/zelfbewustzijn creëren
  • maatschappijkennis (en je eigen plek daarin)
  • zelfbescherming/valkuilen herkennen
  • (her)activering
  • lichaamsbeweging
  • leren om je eigen gedachten te sturen ( invloeden van je eigen gedachten herkennen)
  • Concrete stappen maken/eigenaarschap oppakken
  • Leerblokkades of andere blokkades aanpakken

 

In de natuur zal er o.a. gewerkt worden met (moes)tuinieren, natuurfotografie, coyote mentoring (natuurverbindend mentoren). In de werkplaats gaan we o.a. beeldhouwen met speksteen, boetseren en houtbewerken. Uiteraard wordt er rekening gehouden met de problematiek en (realistische) verwachtingen.
Achterliggende reden hiervoor is dat het belangrijk is te leren en te merken dat er onderaan je hoofd nog een heel stuk lichaam zit dat net zo belangrijk is. Soms raken grote denkers verstrikt in hun gedachten. Ze kunnen het denken moeilijk loslaten en zijn eigenlijk het gevoel met hun lichaam kwijt. Het hele leven vindt bij wijze van spreken plaats in het hoofd. Als je dan ook nog worstelt met bijv. een minder prettige thuis- of onderwijssituatie vergt dat heel veel van een jong mens. Het gaat hier niet om presteren maar om het actief bezig te zijn en zelf iets te creëren met je handen. De druk van je schouders te kunnen laten glijden en weer te weten komen wie je zelf bent en wat je zelf nu precies wilt, zonder druk van buitenaf.
Door het voeren van gesprekken (met een therapeutische basis zoals NLP, voice dialogue, mindfulness enz.) zal soms ongemerkt, soms bewust het kind leren wat zijn eigen gedachten voor invloed hebben en hoe je dit positief in kunt zetten en om kunt buigen. De bedoeling is dat de deelnemer leert hoe hij/zij dit in het dagelijkse leven vast kan houden.
In de praktijkruimte worden door middel van coaching in gesprek en spelvorm in opgebouwd onderling vertrouwen de eigenlijke zaken aangepakt zodra de deelnemer daar klaar voor is.
Per persoon wordt individueel bekeken wat de beste weg naar herstel of verbetering is. Tijdens de begeleiding zal er regelmatig terugkoppeling plaatsvinden om te bespreken of het traject naar wens verloopt. In sommige situaties zal blijken dat het belangrijk is dat een reguliere psycholoog betrokken raakt bij de cliënt. Ik zal desgewenst bijstaan in de zoektocht naar de meest geschikte persoon met de juiste kennis zodat er een betrouwbaar en opbouwend vangnet ontstaat.

IMG_0956
                                                                                                       

Als de intensieve begeleiding is afgerond, laat ik de deelnemers niet compleet los . Het contact is gebaseerd op vertrouwen en de deelnemer mag altijd terugkomen om op te laden of de voor hem/haar belangrijke leefadviezen/informatie op te frissen. Ik zal met deze groep altijd een lijntje blijven houden, je hoeft het niet alleen te doen!

IMG_0885                                                                                                                                            IMG_0930