HB-Hangout

 

Meer- en hoogbegaafde jongeren in het voortgezet onderwijs komen in een woelige fase van hun leven. Op school moeten ze vaak voor het eerst echt werken en leren en veel hoogbegaafde jongeren ervaren de (pre)puberteit anders dan gemiddeld. Door hun doordachtzaamheid, gevoeligheid en authentieke persoonlijkheid kunnen ze zich anders, en soms best eenzaam, voelen. Ook deze groep heeft behoefte aan het ontwikkelen van een eigen leven en identiteit met (hopelijk) mooie vriendschappen. Maar hoe pak je dat aan als je niet echt warm loopt voor de dingen waar de rest van je klas mee bezig is..?

De HB Hangout is een programma voor jongeren in het voortgezet onderwijs dat een tweeledige functie heeft. Ten eerste richt het programma zich op het leren-leren in de praktijk. Ten tweede op het omgaan met de veranderingen en de (pre) puberteit en het vinden van prettige sociale contacten op hun eigen niveau.

We beginnen elke bijeenkomst met een startgesprek over een bepaald thema dat aansluit bij de leefwereld van de jongeren. Dat kan dus gaan over motivatie, geheugentechnieken of planning, maar ook over bijv. onderwerpen als groepsdruk, sociale omgang of omgaan met je sensitiviteit. De deelnemers kunnen zelf ook onderwerpen inbrengen. De jongeren maken vervolgens gezamenlijk hun huiswerk, waarbij ze begeleid worden in hun planning, aanpak, leermethodes en persoonlijke leervoorkeuren.

De begeleiding richt zich niet op de inhoud van de vakken, het is dus geen bijles. Wel wordt er aandacht geschonken aan metacognitieve vaardigheden die het leren gemakkelijker maken (wat werkt het beste voor jou, geheugentraining, plannen, enz.) Ook worden de jongeren gestimuleerd om elkaar te helpen en hun eigen sterke kanten in te zetten om een ander op weg te helpen. Maar ook om hulp te durven vragen en te aanvaarden. Tevens kunnen ze elkaar onderling motiveren om alles op tijd klaar te hebben.

Als iedereen klaar is, volgt namelijk de ‘Hangout’: jong zijn op je eigen manier, tussen anderen die je begrijpen en dezelfde interesses hebben. Samen een film kijken, een (uitdagend) gezelschapsspel spelen, filosoferen, muziek luisteren, koken, beeldhouwen, enz. Ook hier mogen de deelnemers zelf ideeën inbrengen.
Hoe eerder het huiswerk af is, hoe meer tijd er over blijft voor ontspanning. Daarnaast is de richtlijn om het huiswerk voor het weekend af te hebben. Dat is een fijne en merkbare beloning en meteen een goede les voor thuis. Doorzetten heeft echt zin! Bij de HB Hangout wordt er in een veilige, gezellige, vertrouwelijke en opbouwende sfeer gewerkt.

Kosten: € 181,50 (dat is incl 21% BTW) voor 10 bijeenkomsten, incl. drankjes en snacks.

Voor wie: meer- en hoogbegaafde jongeren in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Bij voldoende interesse zal er ook een bovenbouw groep worden gestart. Je hoeft niet getest hoogbegaafd te zijn, je identificeren met de doelgroep en een of meerdere problemen ervaren in bovenstaande omschrijving is voldoende, tijdens een intake gesprek zal dit naar voren komen. De HB Hangout heeft minimaal 3 en maximaal 8 deelnemers.

De volgende’HB Hangout’ start op 20 november 2015.
Meld je nu aan, of mail voor meer info: liane@bgtalent.nl

IMG_1021