HB-Hangout

 

Meer- en hoogbegaafde jongeren in het voortgezet onderwijs komen in een woelige fase van hun leven. Op school moeten ze vaak voor het eerst echt werken en leren en veel hoogbegaafde jongeren ervaren de (pre)puberteit anders dan gemiddeld. Door hun doordachtzaamheid en gevoeligheid kunnen ze zich anders, en soms best eenzaam, voelen. Ook deze groep heeft behoefte aan het ontwikkelen van een eigen leven en identiteit met (hopelijk) mooie vriendschappen. Maar hoe pak je dat aan als je niet echt warm loopt voor de dingen waar de rest van je klas mee bezig is..?

De HB Hangout is een programma voor jongeren in het voortgezet onderwijs dat een tweeledige functie heeft. Ten eerste richt het programma zich op het leren-leren in de praktijk. Ten tweede op het omgaan met de veranderingen en de (pre) puberteit en het vinden van prettige sociale contacten op hun eigen niveau.

We beginnen elke bijeenkomst met een startgesprek over een bepaald thema dat aansluit bij de leefwereld van de jongeren. Dat kan dus gaan over persoonlijke leerstijlen, motivatie, geheugentechnieken of planning, maar ook over bijv. onderwerpen als groepsdruk, sociale omgang of omgaan met je sensitiviteit. De deelnemers kunnen zelf ook onderwerpen inbrengen. De jongeren maken vervolgens gezamenlijk hun huiswerk, waarbij ze begeleid worden in hun planning, aanpak, leermethodes en persoonlijke leervoorkeuren.

De begeleiding richt zich niet op de inhoud van de vakken, het is dus geen bijles. Wel wordt er aandacht geschonken aan metacognitieve vaardigheden die het leren gemakkelijker maken (wat werkt het beste voor jou, geheugentraining, plannen, enz.) Ook worden de jongeren gestimuleerd om elkaar te helpen en hun eigen sterke kanten in te zetten om een ander op weg te helpen. Maar ook om hulp te durven vragen en te aanvaarden. Tevens kunnen ze elkaar onderling motiveren om alles op tijd klaar te hebben.

Als iedereen klaar is, volgt namelijk de ‘Hangout’: jong zijn op je eigen manier, tussen anderen die je begrijpen en dezelfde interesses hebben. Samen een film kijken, een (uitdagend) gezelschapsspel spelen, filosoferen, muziek luisteren, koken, beeldhouwen, enz. Ook hier mogen de deelnemers zelf ideeën inbrengen.
Hoe eerder het huiswerk af is, hoe meer tijd er over blijft voor ontspanning. Daarnaast is de richtlijn om het huiswerk voor het weekend af te hebben. Dat is een fijne en merkbare beloning en meteen een goede les voor thuis. Doorzetten heeft echt zin! Bij de HB Hangout wordt er in een veilige, gezellige, vertrouwelijke en opbouwende sfeer gewerkt.

Kosten: € 181,50,- voor 10 bijeenkomsten, dat is incl. 21% BTW drankjes, snacks en materialen.

Voor wie: meer- en hoogbegaafde jongeren in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Bij voldoende interesse zal er ook een bovenbouw groep worden gestart. Je hoeft niet getest hoogbegaafd te zijn, je identificeren met de doelgroep en een of meerdere problemen ervaren in bovenstaande omschrijving is voldoende, tijdens een intake gesprek zal dit naar voren komen. De HB Hangout heeft minimaal 4 en maximaal 8 deelnemers.
 

BuitenGewoon kleuter!

 

Als je kleuter een ontwikkelingsvoorsprong heeft en naar school gaat, zal het onderwijsaanbod vaak onder zijn kunnen worden aangeboden. Veel scholen zijn bang een kind te overvragen en kiezen voor de veilige weg. Vaak willen ze eerst met eigen ogen zien of het kind daadwerkelijk presteert zoals de ouders dat beweren. Helaas is het bekend dat een hoogbegaafde kleuter zich binnen een week naadloos aanpast aan het niveau van de rest van de groep en dus niet laat zien wat het daadwerkelijk kan. Maar ondervragen is niet wenselijk. Een kind kan geruisloos in de schaal van onderpresteren glijden, wat vroeg of laat voor problemen gaat zorgen in welzijn en zelfbeeld. Voorkomen is beter dan genezen! Ook is het voor een kleuter heel fijn en belangrijk om eens te zien dat er kinderen zijn die dezelfde humor en denkwijze hebben. Die van dezelfde onderwerpen houden en waar je op je eigen niveau mee kan spelen.

Elke bijeenkomst heeft een vast programma en ritme.

Voor wie: kleuters van 4 tot 6 jaar met een (grote) ontwikkelingsvoorsprong. Minimaal 3 en maximaal 8 kleuters.

Wanneer: 10 bijeenkomsten, op de woensdagochtend om de week van 9:30 uur tot 12:00 uur.

Wat: thematische bijeenkomsten met aandacht voor (uitdagend) spel, sociale omgang, mindset (link) ontspanning, filosoferen, wetenschap en techniek, constructie, enz.

Kosten: € 242,- ( dat is incl. 21% BTW en een intakegesprek)
 

BuitenGewoon peuter!

 

Als je als ouder een peuter hebt die (ver) voor loopt in de ontwikkeling, heb je het niet altijd gemakkelijk. Je hebt vaak je handen vol aan je nieuwsgierige, actieve en gevoelige dreumes. Maar er zijn nog maar weinig plekken waar je je verhaal kwijt kan en informatie en passende begeleiding voor je kindje kunt vinden. Het is nog erg lastig om in Nederland te praten over een ontwikkelingsvoorsprong zonder kritiek te krijgen.

Het is heel belangrijk als je kleine zich in zijn eigen tempo kan ontwikkelen en positieve ervaringen opdoet in groepsverband. Hoe klein ze ook zijn, vaak ervaren ouders al dat hun kind blokkeert bij dingen die niet in een keer lukken en daarbij vaak heftige gevoelens uit. Je kleine kan nu al grote frustraties ervaren doordat het hoofd van alles wil, maar de handjes het nog niet voor elkaar krijgen. Ook is het goed om al jong in aanraking te komen met andere kinderen die eenzelfde ontwikkelingsniveau en interesses hebben, waardoor al vroeg kan worden ervaren dat er meer kinderen zijn zoals zij!

Hiervoor is de ‘BuitenGewoon peuter!’ groep bedoeld. In deze groep wordt in een kleine en veilige omgeving heel spelenderwijs gewerkt aan een positieve en stimulerende ontwikkeling van je kind en de omgang met andere kinderen.

In een serie van 8 bijeenkomsten wordt met een vast programma en ritme gewerkt. Er wordt altijd gestart met een intake gesprek om een goed beeld te krijgen van de persoonlijke vraagstukken, zodat daar extra aandacht aan besteed kan worden.

Voor wie: peuters vanaf ong. 2,5 jaar tot 4 jaar met een (grote) ontwikkelingsvoorsprong.

Wanneer: op maandagochtend van 10:00 uur tot 12:00 uur.

Kosten: € 242,- (dat is incl. 21% BTW en intakegesprek)

U kunt zich nu opgeven voor de volgende groep, bij voldoende aanmeldingen (minimaal 3, maximaal 6) zal de groep starten.